Polityka prywatności i cookies

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności, wraz z Regulaminem, określa zasady ochrony informacji poufnych, w szczególności danych osobowych dotyczących Klientów oraz innych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych przez QBX Adela Jarożek

2. Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Serwisu Q BOX.

3. Świadcząc usługi, QBX Adela Jarożek dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych QBX Adela Jarożek a dotyczących Klientów oraz innych osób fizycznych. Informacje te (w tym dane osobowe) są należycie zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Przetwarzając dane osobowe QBX Adela Jarożek zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem bądź pozyskaniem w inny sposób przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą w każdym momencie może zwrócić się do QBX Adela Jarożek o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy QBX Adela Jarożek.

 

§ 2 Dane osobowe

1. Dane osobowe wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w Regulaminie.

2. Dane osobowe Klientów, którzy dokonali zakupu Towarów, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych Towarów, na potrzeby dostarczenia Towaru do Klienta.

3. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za nabywane Towary (za pomocą karty płatniczej lub poprzez bezpośrednie elektroniczne połączenie z bankiem) są przekazywane, w zależności od wybranej przez Klienta metody płatności, spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), lub firmie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie z siedzibą w Luksemburgu, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), spółce Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6). Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności (w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania Klienta, adres e-mail) oraz następuje:

 1. na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy QBX Adela Jarożek, a PayU S.A., PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie lub Krajowy Integrator Płatności S.A.,
 2. w celu zrealizowania przez PayU S.A., PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie lub Krajowy Integrator Płatności S.A. płatności za nabywane Towary,
 3. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w sposobu dokonania płatności.

 

§ 3 Mailing

1. Klienci oraz inne osoby fizyczne, wskazane w niniejszym dokumencie, mają możliwość otrzymywania od QBX Adela Jarożek informacji handlowych w formie mailingu.

2. Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Klient lub inna osoba fizyczna, o której mowa powyżej, może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Odwołanie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Serwisem Q BOX za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 4 Cookies (ciasteczka)

1. QBX Adela Jarożek informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są „ciasteczka” (pliki „cookies”) czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osoby przeglądającej strony Serwisu, które pozwalają Serwisowi Q BOX na otrzymywanie następujących informacji:

 

 1. statystyki odwiedzin Q BOX przez użytkowników, w tym przedziały czasowe obejmujące największy ruch użytkowników, umożliwiając obsłudze Q BOX działania mające na celu uniknięcie nadmiernego obciążenia infrastruktury serwisu,
 2. statystyki liczby osób odwiedzających dane działy strony qboxed.com w danym przedziale czasowym, umożliwiając obsłudze Q BOX dostosowanie zawartości serwisu do oczekiwań użytkowników,
 3. czas ostatniego wejścia na stronę qboxed.com przez użytkownika,
 4. opisu produktów, które Klient wybrał podczas swojej pierwszej wizyty na stronie Serwisu,
 5. informacje związane z dostępem do zastrzeżonych części serwisu, ze względów bezpieczeństwa.

Oprócz wyżej podanych funkcji, pliki „cookies” pełnią także role niezbędne do prawidłowego działania serwisu, np.:

 1. umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika dotyczących korzystania z serwisu (wersja językowa, waluta),
 2. umożliwiają zapamiętanie przedmiotów znajdujących się w koszyku Klienta,
 3. umożliwiają przechowanie sesji logowania użytkownika – dzięki temu użytkownik nie musi logować się ponownie po każdym przejściu do innej części serwisu.

2. Uzyskane przez QBX Adela Jarożek informacje cookies są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Klientem, lub inną osobą korzystającą z Serwisu. Powyższe informacje pozwalają QBX Adela Jarożek dostosowywać i zmieniać swoje usługi zgodnie z oczekiwaniami odbiorców Serwisu.

3. Osoba przeglądająca strony Serwisu ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka prywatności i cookies może ulec zmianom, które podlegają trybowi przewidzianemu dla zmian Regulaminu.

2. Więcej informacji dotyczących plików „cookies” można znaleźć na stronie internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/. Strona ta nie jest powiązana w żaden sposób z QBX Adela Jarożek, w związku z czym zawarte na niej informacje nie mogą być podstawą do roszczeń wobec QBX Adela Jarożek.